Wystarczy przesłać w formie elektronicznej
maksymalnie 3 wizualizacje koloru płytek,
stworzone za pomocą naszego Kameleona na
www.kameleon.klinkierprzysucha.pl,
na adres konkurskameleon@klinkierprzysucha.pl

Zgłoszenia będą przyjmowane do
28 dnia każdego miesiąca.

Co miesiąc Jury wybierze Miss Miesiąca
spośród których, na koniec roku,
zostanie wybrana Miss Kameleon 2017.

W e-mailu do organizatora muszą się znaleźć:
dane personalne uczestnika
(imię, nazwisko, telefon, nazwa i adres firmy)
plik podpisany nazwą firmy

Regulamin konkursu